Mặt bằng căn hộ  chung của 4 Block A, B, C, D:

Block A : 13 Căn/ tầng - 6 thang máy

Block B : 12 Căn/ tầng - 5 thang máy

Block C : 15 Căn/ tầng - 5 thang máy

Block D : 15 Căn/ tầng - 5 thang máy 

 

*** Mặt Bằng Tầng Điển Hình Block D - ĐANG MỞ BÁN - Tháng 9

 

 

*** Mặt Bằng Tầng Điển Hình Block C ( Chuẩn bị mở bán đợt tiếp theo )

 

 

 

*** Mẫu căn hộ 1 PN : 

BLOCK D : CH1, CH2, CH7, CH8.

BLOCK C : CH8, CH9, CH14, CH15. 

 

 

 

***Mẫu căn hộ 2PN :

BLOCK D : CH3, CH5, CH6, CH9, CH11, CH12, CH15

BLOCK C : CH1, CH4, CH5, CH7. CH10, CH11, CH13 

 

 

***Mẫu căn hộ 3PN :

BLOCK D : CH4, CH10, CH13, CH14 

BLOCK C : CH2, CH3, CH6, CH12