Sau ảnh hưởng của nhiều luồng thông tin trên thị trường trong thời gian gần đây, Chủ Đầu Tư chính thức của dự án Centa Park – Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn (Seaprodex Sài Gòn) đã làm rõ mối quan hệ  giữa Seaprodex Sài Gòn – Dự Án Centa Park – Công Ty CP Đầu Tư Thanh Niên. Một phần để dư luận có cái nhìn khách quan hơn về dự án Centa Park Tân Bình, bên cạnh đó là động thái tích cực hơn trong bước đầu tiên mở rộng hoạt động của công ty sang lĩnh vực bất động sản, vốn là lĩnh vực mới nhiều cơ hội cũng như thử thách đối với công ty. Vậy Seaprodex Sài Gòn là ai ???
Seaprodex Sài Gòn

Phần I. Thông tin chung Seaprodex Sài Gòn

 1. Thông tin khái quát:

Tên công ty:   CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301261975

Vốn điều lệ: 396 tỷ đồng

Địa chỉ: 87 Hàm Nghi – Phường Nguyễn Thái Bình – Quận 1 TP. HCM

Điện thoại: 0873099999     Fax: 0839310888

Mã cổ phiếu: SSN

Quá trình hình thành và phát triển Seaprodex Sài Gòn

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn (Seaprodex Sài Gòn) tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập ngày 31/3/1993 với tên gọi là Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Tp Hồ Chí Minh.

Ngày 8/8/2006, Bộ Thủy sản Việt Nam ra Quyết định số 604/QĐ-BTS phê duyệt phương án chuyển Công ty Xuất Nhập khẩu Thủy sản Tp Hồ Chí Minh thành công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.

Tháng 12 năm 2006, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (Seaprodex Sài Gòn) đƣợc chính thức thành lập với vốn điều lệ là 96 tỷ đồng.

Trƣớc đây, hoạt động kinh doanh của công ty tập trung vào kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản. Từ năm 2011, công ty mở rộng sang các mặt hàng nông sản, hàng hóa sắt thép, vật tƣ, hạt nhựa… Từ đó, hoạt động kinh doanh có xu hướng đi xuống do cạnh tranh gay gắt đẩy giá trị xuất nhập khẩu giảm mạnh. Kết thúc năm 2012, công ty ghi nhận khoản lỗ 23,63 tỷ đồng do trích lập nợ phải thu khó đòi; nợ vay lên tới gần 3 lần so với vốn chủ sở hữu. Nguồn tiền mặt cạn kiệt khiến công ty gặp khó khăn trong kinh doanh. Năm 2013, công ty tiếp tục ghi nhận số lỗ 12,67 tỷ đồng.

Kể từ tháng 4 năm 2014, sau khi Nhà nƣớc đã thoái vốn thành công, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn đã có những bƣớc tái cơ cấu nhằm làm giảm nợ vay ngân hàng, lành mạnh hóa tài chính. Đến hết năm 2015, công ty đã hoàn trả toàn bộ nợ vay ngân hàng.

Năm 2015, Ban lãnh đạo công ty đã thay đổi định hƣớng kinh doanh, tập trung  vào hoạt động kinh doanh bất động sản nhằm khai thác nguồn quỹ đất đang quản lý. Tháng 11 năm 2015, Công ty Seaprodex Sài Gòn đã tăng vốn từ 96 tỷ đồng lên 396 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ.

 1. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
 • Ngành nghề kinh doanh:

Xuất khẩu: Sản phẩm thủy sản : tôm, cá, mực, nhuyển thể dƣới các dạng tƣơi sống, đông lạnh, thức ăn chín, khô … Các loại đồ hộp, nông sản, hoa quả các dạng.

Nhập khẩu: Máy móc thiết bị, phụ tùng nông ngƣ cơ, sắt thép, kim loại đen và màu, các sản phẩm hoá học, vật tƣ nguyên liệu, hàng tiêu dùng … phục vụ nhu cầu ở trong nƣớc.

Kinh doanh dịch vụ: Cho thuê kho lạnh bảo quản hàng thủy sản và các loại hàng khác; cho thuê container, kho bãi, văn phòng làm việc; vận tải bộ hàng đông lạnh.

Chế biến thủy sản xuất khẩu: Thu mua nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm thủy hải sản trong nƣớc; gia công chế biến hải sản.

 • Địa bàn kinh doanh:

+ Xí nghiệp kho vận: 678 Âu Cơ Quận Tân Bình TP HCM

+ Kho lạnh Sea Sài Gòn: Lô E đƣờng số 12 khu CN Sóng Thần 2 Dĩ An Bình Dƣơng

+ Xí nghiệp Phú Viên: 67 Phố Phú Viên,tổ 2, phƣờng Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

 1. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý Seaprodex Sài Gòn

– Mô hình quản trị :

Bộ máy của Công ty gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bộ máy điều hành Công ty.

 • Cơ cấu bộ máy quản lý:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn đƣợc tổ chức và hoạt động tuân thủ theo luật Doanh nghiệp năm 2014. Các hoạt động của Công ty theo luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty đã đƣợc Đại hội đồng thông qua là cơ sở chi phối cho mọi hoạt động của Công ty.

 • Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ  đông thông qua chủ trƣơng chính sách đầu tƣ dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cán bộ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

 • Ban kiểm soát:

Do Đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động

kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty .

 • Ban điều hành:

Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm gồm một Tổng Giám đốc, 03 phó Tổng, một Kế toán trƣởng, Ban quản lý điều hành chịu trách nhiệm trƣớc HĐQT về quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động từng ngày của Công ty.

 • Các Công ty con, Công ty liên kết:

Công ty hoạt động độc lập không có Công ty con, Công ty liên kết.

 1. Định hướng phát triển Seaprodex Sài Gòn:
  • Các mục tiêu chủ yếu của Công ty :

Tiếp tục duy trì và phát triển các mảng kinh doanh hiện có nhƣ dịch vụ cho thuê kho bãi, văn phòng tại các mặt bằng mà công ty đang quản lý, bao gồm: 1534 Võ Văn Kiệt, 667 Lò Gốm, 87 Hàm Nghi; dịch vụ xuất nhập khẩu; triển khai dự án tại khu đất 678 Âu Cơ, phƣờng 14 quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng dự án Centa Park tại khu đất số 678 Âu Cơ, phƣờng 14, Quận Tân Bình và hoàn thiện hồ sơ pháp lý các mặt bằng hiện có phù hợp với quy hoạch để triển khai các dự án trong tƣơng lai.

Mở rộng việc đầu tƣ phát triển dự án tại các khu đất mà công ty đang quản  lý sử dụng và tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tƣ phát triển bất động sản mới.

Phần II. Tình hình hoạt động Seaprodex Sài Gòn trong năm 2015

 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
  • HĐQT đã chủ động trong việc đề ra chủ trƣơng, phƣơng án sản xuất kinh doanh hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của Công ty: Tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả, nâng cao chất lƣợng chất lƣơng quản trị doanh nghiệp
  • Do định hƣớng đƣợc chiến lƣợc kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tập trung vào việc khai thác có hiệu quả các mặt bằng hiện có, kinh doanh tài chính và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án 678 Âu Cơ, phƣờng 14, quận Tân Bình .
 2. Tổ chức và nhân sự : Kiện toàn tổ chức tinh gọn bộ máy quản lý, mở rộng đội ngũ kinh doanh trực tiếp nhắm đạt hiệu quả cao nhất.
Số TT Họ & tên Chức vụ Số lƣợng CP Tỷ lệ sở hữu CP Ghi chú
01 Nguyễn Xuân Tồn Tổng GĐ 1.920.000 4,84%  
02 Nguyễn Ngọc Toàn Phó TGĐ 2.205.200 5,56%  
03 Đỗ Thị Hồng Phó TGĐ 1.600 0,004%  
04 Trần Thị Mai Thu KTT 10.000 0,025%  

– Danh sách Ban điều hành:

Số TT Họ & tên Chức vụ Số lƣợng CP Tỷ lệ sở hữu CP Ghi chú
01 Nguyễn Xuân Tồn Tổng GĐ 1.920.000 4,84%  
02 Nguyễn Văn Liêm Phó TGĐ 700.000 1,76%  
02 Nguyễn Ngọc Toàn Phó TGĐ 2.205.200 5,56%  
03 Đỗ Thị Hồng Phó TGĐ 1.600 0,004%  
04 Trần Thị Mai Thu KTT 10.000 0,025%  
 • Những thay đổi trong ban điều hành:

+ Bổ nhiệm bà Trần Thị Mai Thu giữ chức vụ Kế toán trƣởng từ ngày 07/05/2015 để thay thế bà Bà Trần Thị Minh Nga;

 • Số lƣợng cán bộ, nhân viên, chính sách đối với ngƣời lao động:

+ Hiện nay Cty có 23 CBCNV đƣợc bố trí phù hợp với nhu cầu hoạt động của Cty.

+ Công ty thực hiện đúng và kịp thời các quy định của nhà nƣớc về chính sách bảo hiểm xã hội , khám sức khỏe định kỳ, giải quyết chế độ hƣu trí, nghỉ việc, ốm đau

 1. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Khu đất 678 Âu Cơ, P.14, Quận Tân Bình, TP.HCM:

Tiến độ thực hiện: công ty đã đƣợc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án. Công ty đang trong quá trình triển khai chuẩn bị đầu tƣ.

Khu đất 1534B và 1534 Võ Văn Kiệt, Quận 6, TP.HCM:

Tiến độ thực hiện: đang cân nhắc lựa chọn lại đối tác thực hiện đầu tƣ cho phù hợp với chủ trƣơng hợp khối với các đơn vị liền kề.

Khu đất 665-667 Lò Gốm Quận 6 TP.HCM

Tiến độ thực hiện: đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý và tìm kiếm đối tác hơp tác đầu tƣ.

Khu đất tại số 67 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội – XN Phú Viên:

đang hợp tác kinh doanh, cho thuê trong thời điểm chƣa đầu tƣ phát triển dự án.

 1. Tình hình tài chính:
 • Tình hình tài chính:
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 %Tăng giảm (2015/2014)
Tổng giá trị tài Sản 132.416.016.270 472.961.972.670 357,2%
Doanh thu thuần 38.534.274.884 11.837.037.820 30,3%
Lợi nhuận từ hoạt động KD (12.026.520.890) (282.991.372) -98,7%
Lợi nhuận khác 1.405.905.887 11.972.882.952 851,6%
Tổng lợi nhuận trƣớc thuế 1.405.905.887 11.689.891.580 831,2%
Thuế TNDN      
Lợi nhuận sau thuế TNDN 1.405.905.887 11.689.891.580 831,2%
Tỷ lệ chia cổ tức Chƣa chia cổ tức do còn lỗ lũy kế    
 • Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
Các chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Ghi Chú
1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán      
+Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,53 4,5  
+Hệ số thanh toán nhanh 1,526 4,5  
2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      
+Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,525 0,208  
+Hệ số Nợ/Vốn chủ sỡ hữu 1,107 0,208  
3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động      
+Vòng quay hàng tồn kho      
+Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,29 0,025  
4.chỉ tiêu về khả năng sinh lời      
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,036 0,99  
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,022 0,031  
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,011 0,025  
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần -0,023 -0,31  
 1. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu) Cổ phần Seaprodex Sài Gòn:
  • Tổng số cổ phần đăng ký phát hành : 600.000 CP
  • Số lƣợng cổ phần đang lƣu hành : 39.600.000 CP
  • Số lƣợng cổ phần chuyển nhƣợng tự do : 9.600.000 CP
  • Số lƣợng cổ phần hạn chế chuyển nhƣợng : 30.000.000 CP

b) Cơ cấu cổ đông:

 • Cổ đông lớn : 08 cổ đông có tỷ lệ nắm giữ từ 5% có quyền biểu quyết : 31.556.695 CP
 • CP quỹ : 0 CP
 • Cổ đông : 241 cổ đông nắm giữ 39.600.000 CP Trong đó:
 • Cổ đông tổ chức trong nƣớc : 01 cổ đông nắm giữ : 495CP
 • Cổ đông tổ chức nƣớc ngoài : 0 cổ đông nắm giữ : 0 CP
 • Cổ đông cá nhân trong nƣớc : 233 cổ đông nắm giữ : 873.505CP
 • Cổ đông cá nhân nƣớc ngoài : 01 cổ đông nắm giữ : 000CP

III/ Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc Seaprodex Sài Gòn

 • 1/Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Seaprodex Sài Gòn
 

 

CHỈ TIÊU

 

 

ĐVT

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2015 %THỰC HIỆN/
    NĂM 2015   KẾ HOẠCH
1/ TỔNG DOANH THU Tỷ 46,2 37,534 81,2%
2/ DOANH THU XNK Tỷ 22 4,032 18,3%
T/đó : – Xuất khẩu Tỷ 12 4,032 33,6%
            – Nhập khẩu Tỷ 10    
3/ KINH DOANH DỊCH VỤ Tỷ 2 7,805 390%
4/HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH & HOẠT ĐỘNG KHÁC Tỷ   25.697  
5/   LỢI   NHUẬN   TRƢỚC THUẾ Tỷ 1,980 11,689 590%
6/ QUỸ TIỀN LƢƠNG Tỷ 2 3,118 156%

Năm 2015 doanh thu thực hiện chỉ đạt 81,2% so kế hoạch đề ra mặc dù Ban Điều hành công ty đã cố gắng triển khai và thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm tận dụng tối đa lợi thế, hạn chế các mặt khó khăn, kinh doanh các mặt hàng công ty có thế mạnh, tận dụng triệt để cơ sở hạ tầng kinh doanh dịch vụ (kho bãi, văn phòng…)

Hoạt động xuất khẩu:

Nguyên nhân của việc suy giảm doanh thu và không đạt kế hoạch là do  mảng kinh doanh xuất khẩu thủy sản bị suy giảm. Do hoạt động kinh doanh tập trung chủ yếu vào mảng thƣơng mại nên nguồn hàng không ổn định, khó thâm nhập vào các thị trƣờng nhập khẩu thủy sản lớn nhƣ Mỹ, EU… Bên cạnh đó, công ty cũng đang trong quá trình tái cơ cấu, giảm việc thất thoát thông qua việc lựa chọn khách hàng có uy tín và có đủ khả năng thanh toán.

 Hoạt động nhập khẩu :

Công ty gặp khó khăn về vốn, lãi suất vay cao, hạn mức tín dụng của ngân hàng có giới hạn, một số khách hàng có công nợ cũ tồn đọng chậm thanh toán; chi phí dịch vụ tăng…Những yếu tố trên đã ảnh hƣởng hoạt động nhập khẩu.

 Hoạt động kinh doanh dịch vụ :

Hoạt động kinh doanh dịch vụ tăng so với kế hoạch do khai thác triệt để các mặt bằng hiện có và tiết giảm tối đa chi phí.

 Hoạt động của các đơn vị trực thuộc Seaprodex Sài Gòn :

a.     Văn phòng Công ty :

Hoạt động chủ lực là kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh nội thƣơng và cho thuê văn phòng (tại VP Cty), hoạt động tài chính. Doanh thu thực hiện năm 2015 là 35,821 tỷ đồng chiếm 95,4% doanh thu  toàn công ty. Công ty  đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh kinh doanh đa dạng, tiết kiệm chi phí, cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh quản lý .

b.     Chi nhánh Xí nghiệp Kho Vận:

Doanh thu thực hiện 1 tỷ đồng chiếm 2,7% doanh thu toàn công ty. Doanh thu Chi nhánh XN Kho Vận giảm do mặt bằng 678 Âu Cơ đang trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án.

c.  Chi nhánh Kho lạnh Sea Sài Gòn : Chi nhánh đã chuyển giao cho đối tác.

d.     Chi nhánh Xí nghiệp Phú Viên :

Hiện nay họat động cho thuê kho chứa hàng chỉ đủ bù đắp những chi phí phát sinh nhƣ trả lƣơng công nhân khấu hao, thuê đất, lãi vay… để duy trì hoạt động của Chi nhánh cũng nhƣ bảo quản tài sản của Công ty, Doanh thu 713 triệu đồng chiếm 1,9% doanh thu toàn Công ty . Công ty đang triển khai mời gọi đầu tƣ vào vị trí khu đất chi nhánh đang quản lý, sử dụng (tại Q.Long Biên – Hà Nội).

Nhờ các biện pháp cắt giảm chi phí, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tài chính và khai thác các mặt bằng cho thuê hiện hữu, kết thúc năm 2015, công ty có lãi 11,689 tỷ đồng, đạt 590% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

2.  Tình hình tài chính Seaprodex Sài Gòn

 1. Tình hình tài sản
  • Đẩy nhanh tiến độ dự án nhằm tiết giảm chi phí giúp dự án đạt hiệu quả cao nhất.
 • Khai thác có hiệu quả các khu đất mà Công ty đang quản lý trong khi chờ thực hiện dự án hoặc chuyển đổi mục đích
 1. Tình hình nợ phải trả
  • Đẩy nhanh tiến độ xử lý, thu hồi công nợ khó đòi tồn đọng từ những năm trƣớc tạo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh
 2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
  • Kiện toàn tổ chức tinh gọn bộ máy quản lý, mở rộng đội ngũ kinh doanh trực tiếp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
  • Trong sản xuất kinh doanh không chạy theo doanh số mà chú trọng vảo hiệu quả, bảo toàn vốn và phát triển .
 3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:
  • Thực hiện chủ trƣơng của HĐQT sau khi đƣợc ĐHĐCĐ nhƣ duy trì và phát triển các mảng kinh doanh truyền thống của Công ty nhƣ XNK, dịch vụ, từng bƣớc mỡ rộng hoạt động đầu tƣ kinh doanh bất động sản trên cơ sở các mặt bằng đất đai Công ty đang quản lý
  • Đầu tƣ phát triển dự án Centa Park bao gồm thƣơng mại và nhà ở tại khu đất 678 Âu Cơ, phƣờng 14, quận Tân Bình với các chỉ tiêu nhƣ sau:

Tổng mức đầu tƣ của dự án dự kiến: 2.200 tỷ đồng.

Tổng diện tích đất: 29.702,6 m2; diện tích chung cƣ cao tầng kết hợp thƣơng mại, dịch vụ: 22.263,6 m2; diện tích xây dựng trƣờng học: 7.439 m2

Đất xây dựng công trình: 10.236 m2, với mật độ xây dựng 45,98% Mật độ xây dựng: khối đế 45,98%; khối tháp: 24%

Hệ số sử dụng đất: 6.9 lần, trong đó chức năng ở: 6.02 lần Diện tích sàn xây dựng: 180.000 m2.

mo-hinh-3d-chung-cu-centa-park
Hình ảnh phối cảnh dự án Centa Park

– Mở rộng quỹ đất phát triển dự án thông qua việc mua lại Công ty Cổ phần Xuất Thƣơng mại và Du lịch Sài Gòn (SPCo). Công ty SPCo hiện đang quản lý và phát triển dự án tại khu đất có diện tích 8.000 m2 ở đƣờng Nguyễn Văn Hƣởng, Thảo điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

IV.  Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty Seaprodex Sài Gòn

1.  Về các mặt hoạt động của Công ty Seaprodex Sài Gòn:

Thành viên HĐQT, Ban TGĐ, các phòng ban nghiệp vụ Công ty từng bƣớc vƣợt qua khó khăn tìm nhiều giải pháp để đƣa hoạt động sản xuất KD của Công ty Seaprodex Sài Gòn ngày một ổn định thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua đầu năm 2015.

2.  Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty Seaprodex Sài Gòn

 • Phát huy tính chủ động trong điều hành quản lý, chủ động trong sản xuất

3.  Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị Seaprodex Sài Gòn:

Thƣờng xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty, chi nhánh theo hƣớng tinh gọn hiệu quả.

 • Tăng cƣờng vai trò kiểm tra giám sát của HĐQT, BKS đảm bảo SXKD đúng pháp luật và an toàn vốn .
 • Niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Công ty niêm yết.
 • Đẩy nhanh tiến độ dự án Centa Park bao gồm thƣơng mại và nhà ở tại khu đất 678 Âu Cơ Q.Tân Bình

V.  Quản trị công ty Seaprodex Sài Gòn

1.  Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Số TT Họ & Tên Chức Vụ Số lƣợng cổ phiếu Tỉ lệ sỡ hữu cổ phiếu Ghi chú
01 Nguyễn Văn Liêm Chủ tịch 700.000 1,76%  
02 Nguyễn Xuân Toàn Thành viên 0 0  
03 Nguyễn Ngọc Toàn Thành viên 2.205.200 5,56%  

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị :

 • Hàng quý HĐQT họp đều đặn để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đánh giá kết quả điều hành của ban Ban TGĐ cũng nhƣ đôn đốc tiến độ thực hiện các công việc đã đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm trên tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao vì sự phát triển bền vững của Công
 • Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp, nhất trí cao với nội dung buổi họp về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh quý, năm & định hƣớng hoạt động trong thời gian tới

2.  Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Số TT Họ & Tên Chức Vụ Số lƣợng cổ phiếu Tỉ lệ sỡ hữu cổ phiếu Ghi chú
01 Lê Thị Diệu Phú Trƣởng ban 0 0  

cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-seaprodex-saigon-0013